Rumored Buzz on תביעה קטנה תאונות רכב

קרי:אתה יכול לספר לנו מה היו היכולות שלך כשהיית בשיא,אם אפשר לקרוא לזה ככה.למה היית מסוגל אז?בדיקת פוליגרף להכרעה בשאלת אחריות לתאונת דרכים - תביעות קטנותעוד מציין פרופ' אינגבר כי אין ספק שהתובע

read more